Marketingová persona

-- úkol č. 1 --


Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno Šalina Brno